Tlačni ulitki in orodja za tlačno litje

Podjetje ALUTEH d.o.o. zastopa tudi področje tlačnega litja aluminijevih zlitin in področje izdelave tlačnih in obrezilnih orodij za potrebe tlačnega litja.

Na razpolago so naslednji tlačni stroji:

z zapiralno silo:  225 ton, 400 ton, 630 ton  in 840 ton.

V proizvodnji tlačnega litja so zastopani naslednji tipi zlitin:

DIN 230  - EN AC AlSi12(Fe)        10%     zastopan delež materiala v proizvodnji
DIN 231  - EN AC AlSi12Cu(Fe)    15%     zastopan delež materiala v proizvodnji
DIN 226  - EN AC AlSI9Cu3(Fe)    75%     zastopan delež materiala v proizvodnji

Ponudimo vam lahko livarsko očiščene tlačne ulitke, to pomeni,da so lahko peskani ( jekleni nerjaveči granulat premera 0,4 mm ), trovalirani ( z plastiko ali keramiko ), na zahtevo kupca pa tudi mehansko obdelani in pobarvani.
Za taljenje se uporabljajo nagibne talilne peči ( STRIKO in MARCONI), talina se rafinira s solmi  in dezoksidanti pred litjem v talilnih pečeh, na zahtevo kupca pa se talina pred nalivanjem v vzdrževalno peč lahko dodatno razplini še z dušikom oz argonom. Za vzdrževanje taline se uporabljajo vzdrževalne peči Striko.
Poskrbimo tudi za izdelavo tlačnih in obrezilnih orodij, ter kasnejše vzdrževanje le teh do izteka življenjske dobe orodij oziroma artikla.

Na vrh