Livne aluminijeve zlitine

Čisti aluminij uporabljamo v livarstvu v omejenem obsegu, ker se da slabo ulivati in ima litina slabe trdnostne lastnosti.

Aluminijeve zlitine imajo boljšo livnost in boljše trdnostne lastnosti. Prednosti aluminijevih zlitin so: majhna specifična teža, dobra korozijska obstojnost, dobra obdelovalnost, čista in gladka površina, nemagnetnost. Velika prednost je prav tako nizka temperatura litja, kar omogoča uporabo velikoserijskih postopkov litja (pod pritiskom, v kokile). Kot zlitinski elementi se najbolj pogosto uporabljajo: Si, Cu, Mg, Zn in Mn. Z ozirom na zlitinsko osnovo ločimo več vrst zlitin, katere tržimo v našem prodajnem programu.

1. Veljavnost in zahteve

Evropski standardi, ki veljajo za aluminijeve zlitine za tlačno litje. Zahteve kemične sestave in kakovosti veljajo po standardu EN AB - zlitine ( za bloke ), kakor tudi pogoji pakiranja in označevanja.

2. Kvalitetne zahteve

2.1. Kemična sestava: DIN EN 1676

DIN-230 D EN AB AlSi12(Fe)

EN AB - 44300SiFeCuMnMgZnTi
min. % 10,5 0,45 - 0,20 - - -
max. % 13,5 0,90 0,08 0,55 0,05 0,15 0,15
Ostali: posamezno max. 0,05 / skupaj max. 0,25

DIN-231 D EN AB AlSi12Cu1(Fe)

EN AB - 47100SiFeCuMnMgZnTiSnNiPbCr
min. % 10,5 0,60 0,70 - - - - - - - -
max. % 13,5 1,10 1,20 0,55 0,35 0,55 0,15 0,10 0,30 0,20 0,10
Ostali: posamezno max. 0,05 / skupaj max. 0,25

DIN-226 D EN AB AlSi9Cu3(Fe)

EN AB - 46000SiFeCuMnMgZnTiSnNiPb
min. % 8,00 0,60 2,00 - 0,15 - - - - -
max. % 11,00 1,10 4,00 0,55 0,55 1,20 0,20 0,25 0,55 0,35
Ostali: posamezno max. 0,05 / skupaj max. 0,25

DIN-239 D EN AB AlSi10Mg(Fe)

EN AB - 43400SiFeCuMnMgZnTiSnNiPb
min. % 9,00 0,45 - 0,20 0,25 - - - - -
max. % 11,00 0,90 0,08 0,55 0,50 0,15 0,15 0,05 0,15 0,15
Ostali: posamezno max. 0,05 / skupaj max. 0,15

2.2. Vsebnost plinov

Po metodi merjenja indeksa gostote (80 mbar) ima lahko vzorec pretaljenega bloka (pri 740°C - 760°C) indeks gostote max. 4%.

2.3. Oksidi

Prelomljena površina blokov ne vsebuje s prostim očesom vidnih oksidnih vključkov, poroznosti in vključkov soli. Površina ne sme cveteti in vsebovati nečistoč. Površina blokov se ocenjuje očno s prostim očesom:

D…………površina blokov je dobra
M…………mejno sprejemljiiva
N…………površina ne ustreza

Oksidne skorje, oksidi in karbidi se smatrajo kot nekovinski vključki, zato je njihova količina omejena po standardih firme Gebruder Buhler, po metodi najslabšega mesta se dopušča:

 Oksidne skorjeOksidiKarbidi
Al zlitine H 3 O 2 K 2

2.4. Preverjanje kvalitete

Kemično analizo preverjamo sproti na kvantometru Spectro. Okside ocenjujemo na podlagi prelomov blokov. Količino plinov bomo preverjali z indeksom gostote pri 80 mbar strjenih 100 g probah v primerjavi z referenčnimi probami strjenimi na zraku.
Občasno preverjamo tudi količino vključkov in mikrostrukturo z metalografsko analizo.

2.5. Kakovost

Kakovost blokov zagotavlja minimalno izgubo pri taljenju. To je zagotovljeno takrat, ko so bloki revni z oksidi in imajo popolnoma zaprto površino. Pri pretaljevanju sme nastati največ 1,5 % žlindre.

3. Pakiranje

Material se dostavlja v suhih nekoridiranih blokih na paletnih podstavkih iz ingotov, povezanih s trakovi, primerno za manipulacijo z viličarjem v teži do 500 kg. Dva 500 kg veza sta lahko povezana v en 1000 kg vez.

Dolžina blokov: max. 650 mm
Teža blokov: max. 6 kg
Višina veza: max. 1000 mm

Vezi so trdno zvezani in zaščiteni pred vlago:

 1. brez PVC folije, če lahko prodajalec garantira, da bloki ne bodo dostavljeni mokri ali kako drugače umazani
 2. z PVC folijo kadar prodajalec tega ne more garantirati

Pakiranje mora biti tako izvedeno, da omogoča nalaganje vezov do 3 m v višino.

4. Označevanje

Vsak paletni paket ( vez ) je nedvoumno označen s podatki:

 • vrsta materiala oz. zlitine
 • teža
 • številka šarže
 • datum pakiranja

Podatki na vezu morajo biti takšni, da jasno kažejo vezo s spremnimi papirji.

Vsak paket mora biti direktno na blokih označen z vrsto zlitine in šaržo proizvajalca.

5. Potrdilo o kakovosti

Dobavitelj skupaj s pošilko pošlje še potrdilo-certifikat o kakovosti, ki vsebuje:

 • kemično analizo materiala
 • št. šarže
 • količino, težo in št. vezov po šaržah
 • izjavo o ustreznosti materiala, potrdilo da odposlani material ne povzroča radioaktivnega sevanja, kar je zdravju škodljivo
 • carinske dokumente ( za uvoz blaga izven EU )
 • dokumente prevoznika

6. Prevzem blokov

Vzorci za kemično analizo so priloženi za vsako šaržo posebej. Kakovostni prevzem se vrši na osnovi:

 • atesta materiala
 • izjave o kakovosti materiala
 • opravljeni kemični analizi
 • preverjeni količini

7. Referenčni standardi

DIN EN 1676

Na vrh